APEC là gì và gồm những nước nào?

Được thành lập từ năm 1989 với 12 nền kinh tế thành viên, APEC đến nay đã có 21 thành viên gia nhập, đại diện 2,8 tỷ người và 57% tổng sản phẩm thế giới.

Quốc kỳ các nước APEC:

Quốc kỳ nước Nga

Lá cờ nước Nga

Quốc kỳ Trung Quốc

Lá cờ nước Trung Quốc

Quốc kỳ Hàn Quốc

Lá cờ nước Hàn Quốc

Quốc kỳ Nhật Bản

Lá cờ nước Nhật Bản

Quốc kỳ Đài Loan

Lá cờ nước Đài Loan

Quốc kỳ Hồng Kông

Lá cờ nước Hồng Kông

Quốc kỳ Philippines

Lá cờ nước Philippines

Quốc kỳ Brunei

Lá cờ nước Brunei

Quốc kỳ Papua New Guinea

Lá cờ nước Papua New Guinea

Quốc kỳ Việt Nam

Lá cờ nước Việt Nam

Quốc kỳ Thái Lan

Lá cờ nước Thái Lan

Quốc kỳ Malaysia

Lá cờ nước Malaysia

Quốc kỳ Singapore

Lá cờ nước Singapore

Quốc kỳ Indonesia

Lá cờ nước Indonesia

Quốc kỳ Australia

Lá cờ nước Australia

Quốc kỳ Canada

Lá cờ nước Canada

Quốc kỳ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Lá cờ nước Mỹ

Quốc kỳ Mexico

Lá cờ nước Mexico

Quốc kỳ Peru

Lá cờ nước Peru

Quốc kỳ Chile

Lá cờ nước Chile

Quốc kỳ New Zealand

Lá cờ nước New Zealand